Ordbok

Förklaring över ord som används i våra klipp och på webbplatsen.
Listan uppdateras löpande!


Bugg

(Från Svenska Danssportförbundets tävlingsreglemente)
Bugg är en okoreograferad, förd pardans och är tävlingsformen av den bugg som dansas på dansbanorna (utebuggen) i Sverige. Den dansas i 4/4-takt till företrädesvis svängig populärmusik.

Buggens karaktär

(Från Svenska Danssportförbundets tävlingsreglemente)
Bugg är en icke förkoreograferad, förd pardans. Parkänslan är viktig. Föraren skall föra följaren i
dansen. Dansen skall väl harmonisera med musiken och spegla dess intensitet och stämningar.
Dansturerna skall hänga samman på ett naturligt och harmoniskt sätt utan att störas av några
omotiverade stopp eller avbrott, man skall uppleva ett flyt i dansen. För att ett flyt skall uppstå måste
båda i paret vara delaktiga. Alla dialekter och dansstilar är lika mycket värda.

Följarens grundsteg

(Från Svenska Danssportförbundets tävlingsreglemente)
Följaren måste gå ett steg på varje taktdel.

b) Följaren får gå framåt eller bakåt eller vrida på varje steg.
Vridningen får ej vara sådan att den blir ett helt varv på ett steg.

c) Följarens vänster fot skall vara i golvet på en 2:a eller 4:a i musiken och följarens höger fot skall vara i golvet på 1:an eller 3:an i musiken. Hesitering får förekomma. Undantag: Se B10.2.3 Grundstegsvariationer.

d) Riktningsändring av följaren i baklägen skall huvudsakligen ske på en 1:a eller 3:a i musiken, riktningsändringen bör vara tydlig

e) Varje rotationsändring hos följaren skapas av en inbromsning. Denna inbromsning sker huvudsakligen på en 1:a eller 3:a i musiken (rotationsändringar sker både i fram och bakläge)

Föraren har fria steg

(Från Svenska Danssportförbundets tävlingsreglemente)
Förarens steg är fria men skall väl harmonisera med musiken, figuren och följarens steg.
Ett varierat fotarbete är att föredra hos föraren.

Gluteus medius

En av de tre glutealmusklerna (de andra är gluteus maximus och gluteus minimus).
Används flitigt när man exempelvis buggar.

Atletisk position

En position där vi står diagonalt med den ena foten placerad framför den andra – likt en boxare eller snowboard-åkare. Oftast med lätt böjda knän